Psicologia Adults: Avaluació, diagnòstic, tractament i seguiment dels possibles trastorns psicològics. Treballant des de la demanda de la persona que acudeix a teràpia.
Terapia de Parella: Des de la demanda de la parella cap a una relació sana, valorant la situació actual de la relació.
Addiccions: Internet, sexe, substàncies, compres, joc … treballant des de la presa de consciència, prevenció i detecció de conductes addictives.
Esport: Millorar la pràctica esportiva o afegir-la com a hàbit. Acompanyament treballant la motivació, confiança i disseny d’objectius.
Empresa: Treballar en habilitats i recursos per superar amb èxit les diferents situacions que es poden donar en l’entorn laboral.
Psicologia Perinatal: Acompanyament i treball terapèutic durant el procés reproductiu des de la preconcepció fins a la primera infància.
Tercera edat: Treballar des del envelliment satisfactori amb la idea d’acceptació i adaptació.
Skype: Sessions de teràpia psicològica online.
Psicologia Infantil: Avaluació de les dificultats del nen o la nena, per establir els objectius individualitzats. I així treballar de forma adequada valorant les diferents àrees família, educativa i social.
Psicologia Adolescent: Treballar amb l’adolescent i el seu entorn familiar, educatiu i social. Oferint estratègies i habilitats al o l’adolescent i al seu entorn.
TCA : Són patologies amb conseqüències tant físiques com psicològiques. On el factor comú és la preocupació per l’alimentació. Treballem de forma individualitzada els aspectes psicològics i emocionals que hi ha darrere.
Familia: Teràpia dirigida a estructures familiars amb diferents conflictes per desenvolupar eines i recursos que millorin la relació.
Forense: Avaluació i elaboració d’informes pericials.
Psiconeuroinmunologia: Enfocament holístic de les relacions cos, ment en relació amb la salut. Valorant interaccions entre sistema nerviós, endocrí i immune.