A Psicosedna comptem amb professionals perquè els nostres alumnes trobin un espai on consolidar aprenentatges i adquirir eines per millorar les seves tècniques d’estudi.

 

Objectius Repàs Primària
  • Repassar conceptes d’assignatures en les quals l’alumne presenti dificultats.
  • Donar recolzament en l’aprenentatge de tècniques instrumentals bàsiques (escriptura i càlcul).
  • Realitzar tasques i exercicis enviats pel centre educatiu.
  • Reforçar tècniques d’estudi i preparació d’exàmens.

 

Objectius Repàs ESO
  • Repassar conceptes d’assignatures en les quals l’alumne presenti dificultats.
  • Realitzar tasques i exercicis enviats pel centre educatiu.
  • Preparació d’exàmens.
  • Reforçar tècniques d’estudi per afavorir l’estudi autònom.