Quan buscar ajuda d'un professional per al meu fill?
De vegades se’ns fa difícil saber en quin moment hem de demanar ajuda professional, i més encara quan creiem que es posarà en dubte la nostra habilitat com a pares o se’ns jutjarà com una persona incapaç de resoldre els seus problemes.
Sol•licitar ajuda professional és l’actitud més racional i intel•ligent ja que demostra la nostra capacitat resolutiva davant una situació conflictiva qualsevol que és adonar-se de l’existència d’aquesta situació i de la seva gravetat i acudir en la cerca dels recursos necessaris per solucionar-la.
D’altra banda, és possible que no sapiguem si la situació conflictiva en la qual ens trobem és suficientment greu o no per acudir a un professional. Per respondre a aquesta qüestió, ens hem de plantejar una altra pregunta que és: aquesta situació conflictiva està afectant en la meva vida o en la vida de terceres persones? I la resposta a aquesta pregunta és completament subjectiva i individual. Però també existeixen indicadors de caràcter més objectius que ens indiquen clarament la necessitat d’acudir a un professional. Com poden ser:

  • El meu fill/a té un problema a l’escola i els seus educadors no han pogut gestionar.
  • El meu fill/a em castiga física o emocionalment.
  • El meu fill/a ha perdut interès en la vida o ha intentat suïcidar-se.
  • No t’asseguis amb forces per afrontar determinades situacions familiars.
  • Veig que alguna cosa no va bé en el desenvolupament normal del meu fill/a (que és molt silenciós en els primers mesos d’edat i no balboteja; que als dos anys encara no entén ordenis senzilles, altres..)
Què és un psicòleg?

Un psicòleg és una persona degudament qualificada a través de formació universitària formal en Psicologia. Ha de ser per tant Llicenciada en Psicologia.
La Psicologia és la ciència que es basa a estudiar la conducta humana, on s’engloben conceptes emocionals, processos d’aprenentatge, pensament, desenvolupament i comportament.

El Llicenciat en Psicologia s’especialitza després mitjançant formació corresponent en alguna de les branques de la Psicologia per poder aportar la major professionalitat possible en cadascun els casos que li competeixin.

Els diferents blocs o branques de la Psicologia aplicada es classifiquen a grans trets en; clínica, educativa, esportiva, forense, industrial i/o organitzacional.

Per concloure podem dir que un psicòleg és el professional que educa, entrena en habilitats d’afrontament, exposa unes eines i uns recursos a l’usuari per no solament poder resoldre o tractar el trastorn o dificultat, si no perquè aquest usuari experimenti una sana transformació. Així després poder enfrontar-se de forma autònoma a aquestes dificultats.

Quan acudir al psicòleg i perquè?
Tenim clar quan acudir al metge, normalment ho fem quan ens sentim malament, ens dol alguna cosa o volem fer-nos una revisió del bon funcionament del nostre organisme.

Doncs bé acudir al Psicòleg hauria de ser alguna cosa similar, dic similar perquè no és tan senzill de veure el dolor o el trastorn emocional o psicològic com el dolor o trastorn físic. Durant la línia de la meva vida, em trobo amb moltes situacions i moments que em fereixen profundament. Aquestes situacions poden ocórrer per desenllaços imprevisibles o per hàbits i conductes pròpies que em condueixen a això.
Tant d’una manera com d’una altra aquest és el moment que haig de fer un punt d’inflexió en la meva vida i pensar com és la qualitat de vida que desitjo tenir.

Moltes vegades aquest és el moment d’acudir a un professional, a buscar un tractament per a aquest dolor, unes eines per superar-ho i aprendre d’ell i uns recursos per als meus nous enfrontaments.

Segur que no seràs capaç d’estar tota la teva vida amb un mal de queixal i no acudir al professional adequat, Per què aquestes amb aquest dolor que no et deixa avançar i que tant et pesa?
Eines noves, recursos amagats en tu, noves formes de comunicar-te amb els altres,…

Què és un diagnòstic infantil?
El diagnòstic és el primer pas imprescindible per conèixer el que li pot estar ocorrent al nen. En una primera entrevista, els pares o tutors del nen exposen àmpliament i amb tot detalli el motiu de consulta i totes les dades relacionades amb aquest. Després d’aquesta entrevista, s’inicia el primer contacte amb el nen. Dues o tres trobades, segons el cas, són suficients per conèixer al nen i la seva problemàtica, mitjançant la realització de proves que aportaran informació rellevant.
Una entrevista final amb els pares, els ajuda a desangoixar-se a conèixer el que li està ocorrent al seu fill i la millor forma d’ajudar-li.
En què consisteix una teràpia infantil?
La teràpia infantil consisteix en una seqüència de sessions, en les quals el psicòleg va treballant amb el nen diferents aspectes de la seva problemàtica. Les sessions es realitzen normalment a través del joc i d’altres activitats relacionades amb el problema que presenta el nen. Segons sigui el trastorn, així serà la durada i la freqüència d’aquestes sessions, que podran ser realitzades individualment o en grup, segons la conveniència de cada cas.
Què és un logopeda?
Un logopeda és el professional encarregat d’avaluar, diagnosticar i rehabilitar les dificultats, retards o trastorns de la comunicació: llenguatge, parla, veu i deglució.
També realitza reeducacions en l’àmbit de l’aprenentatge de la lectoescriptura.
Quan acudir a un logopeda?
En el cas dels nens, existeixen uns signes d’alerta a tenir en compte en cadascuna de les etapes del desenvolupament.
Si creu que existeix alguna dificultat o retard a nivell d’aprenentatges comunicatius o lectoescritores, consulti-ho a un logopeda i/o al pediatre.

En el cas dels adults normalment existeix un diagnòstic previ d’algun especialista (neuròleg, Otorinolaringòleg…). Si li aconsellen acudir al logopeda, intenti seguir les recomanacions.

Quant dura un tractament?
En aquest sentit no hi ha un temps estipulat.
Cada persona és diferent i té un grau desigual de dificultats, per tant, la intervenció s’ha d’anar ajustant sobre la base de les millores i èxits que es vagin aconseguint.
Què és una mediació intercultural?
El SEMSI (Servei de Mediació Social Intercultural de l’Ajuntament de Madrid) defineix la Mediació Intercultural com una “modalitat d’intervenció de terceres parts neutrals entre actors socials o institucionals en situacions socials de multiculturalitat significativa, en al com el professional tendeix ponts o nexes d’unió entre aquests diferents actors o agents socials amb la finalitat de prevenir i/o resoldre i/o reformular possibles conflictes i potenciar la comunicació, però sobretot amb l’objectiu últim de treballar a favor de la convivència intercultural”.
Les intervencions de la persona mediadora intercultural es poden produir en àmbits com el sanitari, educatiu-escolar, familiar, veïnal, jurídic…