Psicosedna neix l’any 2013 a Esplugues de Llobregat i està formada per professionals formats en cinc àrees de coneixement: Psicologia, Psicopedagogia, fisioteràpia, osteopatia i logopèdia.
Beatriz Rodríguez Batlle | Psicoterapeuta
Missió
Psicosedna projecta la seva finalitat essencial com un servei orientat a la consecució de majors nivells de benestar tant a nivell individual com a nivell col•lectiu, a través de la intervenció, l’assessorament i la disseminació, dins d’un marc ètic guiat pel ben comú i els valors socials.

Visió
La visió futura de Psicosedna comprèn els següents aspectes:

 • Oferir una atenció personalitzada i de qualitat al conjunt d’usuaris/as de Psicosedna.
 • Dissenyar programes d’interès per a la comunitat.
 • Establir llaços de cooperació i col•laboració amb els diferents serveis comunitaris.
Serveis
Serveis oferts en el centre de psicologia, logopèdia, psicopedagogia, fisioteràpia i osteopatia Psicosedna:

 • Teràpia Psicològica infantil
 • Teràpia Psicològica adolescent
 • Teràpia Psicològica adults
 • Teràpia Psicològica tercera edat
 • Psicologia de parella
 • Psicologia de família
 • Psicooncologia
 • Psicologia perinatal
 • Psicologia del esport
 • Psicologia de l’empresa
 • Psicologia forense
 • Psicopedagogia
 • Logopèdia i reeducació
 • Fisioteràpia
 • Osteopatia
 • Clínica del Dolor
 • Infermeria i Anàlisi clínic