Terapia de Parella

Psicosedna treballa amb l’objectiu de trobar el millor camí cap a una parella sana, en tots els sentits. Definim que una parella és sana valorant les seves necessitats, les seves fortaleses, les seves debilitats, la seva morfologia i la seva dinàmica interna.

Segons Robert J. Sternberg psicòleg nord-americà i la seva teoria triangular de l’amor hi ha tres components bàsics dins d’una relació sana de parella: la intimitat, la passió i el compromís. Descriu la intimitat com aquells sentiments dins d’una relació que promouen l’acostament, el vincle, la connexió i principalment el fet de compartir-los. La passió seria l’estat d’intens desig d’unió amb l’altre, com a expressió de desitjos i necessitats tant físiques com a psicològiques i finalment el compromís com la decisió d’estimar a una altra persona i l’acord per mantenir aquest amor.

Possibles demandes

A Psicosedna treballarem en funció de la demanda a través de sessions de teràpia. Entre les possibles demandes destaquem:

  • Dificultats de comunicació
  • Manca d’habilitats per a la solució de conflictes
  • Mediació
  • Problemes sexuals i/o infidelitats
  • Dificulteu a compaginar ser parella i ser pares
  • Conflictes en l’adaptació a la convivència….

Evidentment cada cas exposa les seves diferents variables i components que faran que el nostre treball sigui més concret sempre partint de les necessitats de cada parella.

Com treballem a Psicosedna la Teràpia de Parella?

L’estructura es basa en una primera visita on la parella realitza la demanda i exposen les seves visions de la situació. La següent sessió es tractarà d’una visita individual per part de cada membre de la parella perquè puguin exposar per separat les seves idees, visions, sentiments, demandes, etc.  Les altres sessions seran sempre en parella durant el tractament.

Per tant el quadre de visites quedaria així:

Primera visita: demanda de la parella
Segona visita: (setmana següent) visites individuals de cada membre de la parella
REsta de sesions sempre en parella i seran quinzenals ja que es necessita aquest temps per treballar en aquest tractament tant per part de la parella com del terapeuta.

En tema de Sexualitat Psicosedna ofereix una teràpia específica. Aquest treball es pot realitzar tant a nivell individual com a nivell de parella.

Possibles demandes

Entre les possibles demandes destaquem:

  • Disfunció Erèctil: En l’home es veu amb l’erecció del penis i en la dona amb la lubricació vaginal. Hi hauria per tant una dificultat per aconseguir o mantenir l’erecció en el cas de l’home i la lubricació en el cas de la dona.
  • Ejaculació precoç: és una falta de control sobre el reflex ejaculatori.
  • Vaginism : consisteix en la contracció no voluntària dels músculs que envolten el terç extern de la vagina. Aquest espasme, no provoca cap dolor en el moment de produir-se, la dona pren consciència només en intentar la penetració.
  • Anorgàsmia: consisteix en la impossibilitat de sentir un orgasme, que pot ser a causa de diferents causes per tant existeixen diversos tipus.

És molt important abans de començar qualsevol tipus de teràpia sexual descartar qualsevol patologia de caràcter fisiològic que llavors seria la causa del problema. Encara que segueix sent necessària la teràpia sexual en el cas en què l’objectiu sigui valorar altres tipus de sexualitat o adaptació a la patologia.

Reserva cita de Teràpia de parella: Psicosedna, Psicología, Logopèdia, Fisioteràpia i Clínica del Dolor