Psicologia Forense

Quan contractar els serveis d’un Psicòleg en l’àmbit Judicial?
La tasca principal del psicòleg forense és l’elaboració d’estudis i valoracions de les circumstancies atenuants i eximents de responsabilitats legals, i l’elaboració d’informes de dictamen pericial psicològic.

El que es pretén en tot moment es aportar al procés judicial, una valoració més objectiva de la conducta humana a través de tècniques i instruments psicològics.

Processos dirigits per la psicología forense:

  • Divorci
  • Assetjament Laboral
  • Custodia
  • Incapacitació
  • Etc.
Per què acudir a Psicosedna?
Perquè realitzem l’avaluació i l’informe pericial l’equip al complet, compost de psicòlegs especialistes en diferents àrees: Clínica (Infantil i Adults), Empresa i Parella, sent l’especialista més proper al cas, qui lidera el procés.

Metodologia

PRIMERA FASE: Demanda

Es realitza una primera visita on es recull la demanda per part del sol·licitant (i/o el seu advocat). En aquesta primera fase, mitjançant una entrevista clínica el psicòleg determinarà si es pot realitzar un informe forense avaluant la importància dels factors psicològics en el cas. En un termini de 3 dies hàbils el sol·licitant (i/o el seu advocat) rebrà un pressupost detallant el preu i durada de les següents fases.

SEGUNDA FASE: Sessions d’exploració

Una vegada acceptat el pressupost es realitzen les sessions d’exploració necessàries per a la realització de l’informe.

TERCERA FASE: Informe

A aquesta fase es realitza l’última visita on s’entrega i es fa la devolució de l’informe.

CUARTA FASE (Opcional)

Assistència a judici per part del professional que ha elaborat l’informe per la ratificació del mateix davant el jutge.