Psiconeuroinmunologia

La psiconeuroinmunologia clínica (PNI) és un enfocament holístic de les relacions cos, ment i salut, que busca una millora en la qualitat de vida.
Estudia les interaccions entre el sistema nerviós, sistema endocrí i sistema immune. És a dir, com les emocions influeixen sobre determinats dolors i patologies, així com l’alimentació i l’exercici físic també influeixen en diferents malalties interactuant sobre receptors, hormones i bacteris.
Quan hi ha un desequilibri, la PNI permet donar llum a la simptomatologia, entenent el que està passant i encaminant-nos a la solució.

– Lesions i dolor
– Infeccions recurrents
– Trastorns menstruals
– Problemes digestius
– Canvis emocionals
– Etc.

Reservar cita en Psicologia d’Adults: Psicosedna, Psicología, Logopèdia, Fisioteràpia i Clínica del Dolor