Al llarg de la meva trajectòria com a professional en el camp de la psicologia, he treballat amb nombrosos joves, adolescents i nens. En la majoria d’aquests casos, els seus familiars van acudir a consulta sobrepassats per la situació en la qual es trobaven.

En algunes ocasions, els familiars fins i tot van arribar a verbalitzar que venien a teràpia com a últim recurs davant una situació que percebien com a límit.

La majoria dels autors, coincideixen a afirmar que el millor moment per acudir a una teràpia és en el qual s’origina una situació que genera incomoditat o malestar en la persona.

Però llavors Quan dec acudir a una teràpia? Al meu entendre, existeixen tres passos previs que les famílies deurien considerar.

El primer, és el de reflexionar amb la parella la situació que genera malestar. Expressar les dificultats i analitzar el procés pel qual es produeix una conducta pot ajudar a percebre les excepcions d’un comportament i resoldre aquelles situacions que generen incomoditat.

 

blog pau

» reflexionar amb la parella

la situació que genera malestar»

 

El segon pas, seria parlar d’aquesta mateixa situació amb persones de confiança com a familiars o algun dels mestres del col·legi. El contacte amb aquestes persones, pot ajudar a tenir una visió externa que ens permeti tenir una altra percepció del que està fallat. Així com pot promoure conductes alternatives que permetin resoldre la situació que ens preocupa.

En tercer lloc, és important reflexionar i destriar aquelles conductes adaptades a l’edat d’aquelles conductes que poden posar en risc el desenvolupament evolutiu o afectiu dels fills.

Si després de realitzar els passos anteriors, el problema persisteix seria convenient acudir al psicòleg.

Pau Novella Arenas

NºCol. 21780

Psicòleg especialitzat en infantojuvenil.

Leave a Comment