Influeix el conflicte familiar en el consum de drogues dels nostres fills?

Hi ha diferents estudis sobre el conflicte familiar que aborden diferents variables relacionades amb el consum de drogues (Barret i Turner, 2005; Ramírez, 2007; Sanz, Iraurgi, Martínez-Pampliega i Cosgaya, 2006), així com estudis on es vinculen les relacions d’inclinació pares-fills i la seguretat emocional amb el conflicte interparental, i es pot afirmen que el conflicte marital s’associa de forma clara a una major freqüència de borratxeres i altres consums de drogues en els fills.
En la relació familiar són importants el vincle d’inclinació, definit per la tendència de l’ésser humà a crear llaços afectius amb unes persones determinades (Bowlby, 1977), i la seguretat emocional, implicada en l’ajust psicològic del nen, recolza la capacitat d’est per fer front de manera eficaç i competent als problemes diaris (Davies i Cummings, 1994). El benestar emocional i la capacitat de regulació davant l’estrès són el nucli fonamental de la ES, que s’explica per una valoració dels llaços familiars com a positius i estables. Per entendre’ns, la inclinació es remitent al vincle emocional que es desenvolupa entre pares-fills, mentre que la seguretat es deriva de les experiències amb aquests.

girl-518517_1280
Les relacions d’inclinació i l’ES juguen un paper molt important en l’adolescència ja que aquestes influeixen en la consideració que el subjecte té de si mateix i dels altres, així com en les seves relacions. Cantó i Cortès (2005) diuen que un context familiar amb alts nivells d’estrès s’associa al pitjor funcionament psicològic i a la menor habilitat de pràctiques de criança. Fet que pot derivar en la creació d’un vincle d’inclinació pobra i una baixa seguretat emocional, que, com es diu són factors relacionats amb el consum de drogues.

 

Raquel de l’Àguila
NºCol. 20020
Psicòloga especialitzada en clínica d’Adults, esport i addiccions.

Leave a Comment