Logopèdia i Tercera Edat

L’envelliment és un procés evolutiu que comporta una sèrie de canvis estructurals i funcionals de processos cognitius bàsics com l’atenció, la memòria i/o el llenguatge

Segons l’OMS, entre 2015 i 2050, la proporció de la població mundial amb més de 60 anys d’edat passarà de 900 milions fins a 2000 milions, la qual cosa representa un augment del 12% al 22%. L’envelliment de la població és més ràpid en l’actualitat que en anys precedents. Aquest augment de l’esperança de vida sembla indicar que hi haurà un increment de població de tercera edat que serà usuària de geriàtrics.

Amb aquest envelliment de la població els centres de dia i residències d’ancians han de buscar noves teràpies i recursos per poder oferir una atenció multidisciplinària. Actualment, el paper del logopeda amb persones de la tercera edat segueix sent poc conegut, malgrat que som personal sanitari, tenim escassa presència en aquests centres.

Moltes de les patologies que afecten a persones de la tercera edat, tenen relació i afectació directa amb el llenguatge i la comunicació. Com a logopedes, a més d’avaluar i intervenir en trastorns de comunicació, alteracions de la veu, trastorns del parla com la disartria o apràxia del parla, afàsies, trastorns del llenguatge escrit i de buscar eines per comunicar-se després d’un dany neurològic (ictus, traumatisme, tumor, etc.). hem d’aconseguir mantenir al màxim en actiu les capacitats comunicatives i comprensives de la persona i estimular tant el llenguatge oral com l’escrit sent l’objectiu principal el retard de la pèrdua de les seves capacitats comunicatives. Quan un d’aquests pacients, és a més cuidat per un familiar, pot resultar molt estresante i angoixant per a tots dos el no aconseguir una comunicació funcional. El cuidador porta sobre les seves espatlles una càrrega important a la qual se li sumeixi la impotència de no aconseguir comunicar-se fluidament amb el seu familiar. I per al pacient, és molt frustrant no entendre o no fer-se entendre. Per això el nostre treball, tampoc se centra només en el pacient sinó també en la família directa i en els cuidadors.

En gran part dels casos, haurem de valorar i avaluar les alteracions de la deglución que es poden donar tant per l’edat avançada com per alguna altra patologia associada. Determinar el volum, viscositat i altres mesures s’hauran de prendre amb cadascun d’ells i donar les corresponents indicacions al cuidador del centre o al familiar directe.

La finalitat de totes aquestes intervencions com a logopeda és aconseguir una millor qualitat del vida del pacient.

La logopèdia a poc a poc amplia els horitzons de la seva intervenció.

Busqueu un professional qualificat i col·legiat.

Eva López

Logopeda col·legiada nº3978

Leave a Comment