AVALUACIONS INFANTILS

Cada cas s’ha d’avaluar de forma individual, és molt important realitzar un diagnòstic diferencial que s’adapti a les condicions individuals del nen o nena.

Avaluació de Dislèxia/Discalculia
 a partir dels 9 anys

Es diagnostica a través d’una avaluació de lectoescriptura o càlcul i una avaluació psicològica, tenint en compte el diagnòstic diferencial amb altres dificultats on els problemes de lectoescriptura siguin conseqüència directa. (Dèficit cognitiu, problemes emocionals, TDAH, etc.)

Avaluació de Disortografia/Disgrafia
 a partir dels 7 anys

Es realitza una avaluació de la lectoescriptura per determinar si existeix aquest tipus de dificultat.

Avaluació de la Parla i el Llenguatge
 a partir dels 3 anys

S’avaluen possibles trastorns com: Disfàsia, Afàsia, retard en el llenguatge, retard en la parla, dislalies, disglòssies, disàrtries, disfèmia, etc.

Avaluació TDAH/TDA
 a partir dels 7 anys

S’avalua principalment si les característiques del nen/a compleixen amb el diagnòstic de TDAH/TDA: Hiperactivitat, Impulsivitat i/o dèficit d’atenció en els diferents contextos (escola i casa principalment).

Avaluació Emocional
  • Trastorn Depressiu: a partir dels 7 anys. S’avaluen si els símptomes del nen/a o adolescent compleixen els criteris d’aquest trastorn, que comprenen principalment la disfòria i l’autoestima negativa.
  • Trastorn d’Ansietat: a partir dels 9 anys. S’avaluen els criteris del Trastorn d’Ansietat analitzant el tipus tenint en compte l’edat, l’etiologia i les conseqüències.

 

Avaluació de la Capacitat Cognitiva

S’avalua el nivell intel·lectual i capacitats més generals com la comprensió verbal i el Raonament perceptiu. També les habilitats de processament cognitiu com la memòria de treball i la velocitat de processament.