Parar per Continuar

Els Trastorns d’Ansietat són en conjunt els més vists en la pràctica clínica. Dins d’ells trobem fòbies, obsessions, atacs de pànic, compulsions…

Si ens enfoquem directament a les preocupacions, als conflictes o problemes actuals i als possibles que puguin venir. Veurem que els nostres nivells d’estrès i ansietat pujaran de forma exponencial.

No és difícil entrar en una roda de pensaments i idees de preocupació, por i inseguretat. El difícil és sortir o intentar entrar el menys possible. El primer que hem de tenir en compte són els nostres hàbits de pensament, com pensem és fins i tot més important que el que pensem.

El que penso, em dirieix

Per poder avaluar, i recuperar el control de les pròpies decisions hem de com a pas inicial parar, i veure la situació amb la perspectiva adequada. Continuar en la vida de forma equilibrada exigeix moltes vegades una parada, de revisió i de reorganització d’estratègies.

Parar no és gens fàcil i més àdhuc si no estem habituats a això. Quan la intensitat de l’Ansietat és bastant alta encara és més complicat gestionar aquests pensaments i parar. En si no pensar és impossible i no pensar en una idea que ja tenim en el cap és molt difícil.

Si us dic no penseu en roses vermelles, el primer serà pensar en elles, per tant anem a realitzar un altre exercici no deixarem de pensar en el que ens preocupa, no direm no vull pensar en això. El que farem serà introduir nous pensaments, noves idees però que siguin el més superficials possibles. Pensaments que no estiguin carregats de cap emoció, ni de sensacions negatives.

Aquests pensaments superficials normalment solen ser descripcions bàsiques. Sensacions positives corporals com per exemple al moment del menjar o de la dutxa. Descrivint les sensacions que ens proporcionen els aliments, l’aigua sobre el cos, les olors, les temperatures… i parant temps del dia per establir l’ansietat i mantenir controlades les preocupacions.

La teràpia en casos d’Ansietat és molt beneficiosa i ajuda perquè no s’arribi a un trastorn crònic d’Ansietat que ens pot ja acompanyar tota la vida. Si s’acudeix ràpid a un professional, no existeix cap trastorn associat i es treballa bé la teràpia sol ser bastant curta i eficient.

Beatriz Rodríguez Batlle

Nº Col·legiada 20093

Coordinadora terapèutica, psicòloga sanitària especialista en adults i teràpia de parella.

ANSIEDAD